Ochrana potrubia ELEX Slovakia s.r.o, Košice

ochrana_potrubi_01.jpg

Naše inteligentné systémy ochrany potrubia pred zamrznutím a pre jeho temperovanie sú určené pre domácnosti ako aj do priemyselných objektov. Máme optimálne riešenie pre všetky prípady, a to i vrátane prostredia s výbušnou prevádzkou.

Výhody ochrany potrubia samoregulačným (inteligentným) vykurovacím káblom:

  • Voda potečie v potrubí i v mínusových teplotách.
  • Potrubie je chránené pred poškodením. Tak je možné predísť nákladom na opravy alebo odstávkam vo výrobe. 
  • Spoľahlivosť je preverená dlhoročnou praxou.
  • Inteligentný kábel sa sám reguluje, preto je prevádzka úsporná.
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia zaisťuje skracovanie kábla presne podľa Vašej potreby.
  • Možnosť inštalácie vnútri i na vonkajšej strane rúry.

Jednoduchý návrh:

Všetko jednoducho zistíte v tabuľke tepelných strát potrubia. Podľa priemeru potrubia, hrúbky izolácie a maximálnej mínusovej teploty okolia odčítajte tepelnú stratu potrubia W/m. Podľa tepelnej straty potrubia si potom jednoducho vyberte vhodný kábel s potrebným výkonom W/m.